Si no visualiza correctamente este email, haga click aquí.
EQA ECCOM
Requisitos instalacións electricas de baixa
tension temporais en feiras e casetas
Recentemente publicouse a Instrucción 2/2018 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia sobre Instalacións eléctricas temporais de Baixa Tensión..


Esta instrución ten por obxecto aclarar os requisitos técnicos necesarios para a posta en servizo de instalacións eléctricas temporais que se realizan en feiras, exposicións, mostras, casetas, iluminación festivos de rúas, verbenas ou outras manifestacións análogas que se montan e desmontan ao mesmo tempo que o evento ao que están asociadas, co fin de aumentar a seguridade das mesmas, así como aclarar a tramitación documental necesaria para a súa legalización.


Publicado no DOG nº84 do 2 de maio, entrou en vigor aos 20 días, dende o 22 de maio de 2018.


Vén complementar a lei de Espectáculos onde a norma acredita á EQA ECCOM, para informar e certificar a conformidade municipal destas actividades.


EQA ECCOM

Rúa de Ánxel Baltar 6 | bajo 3 | 15706 | Santiago (A Coruña)
Teléfono: 981 53 55 44 | eccom@eqa.es | www.eccomgalicia.es


Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que su dirección de correo electrónico está incluido en nuestra base de datos con objeto de enviarle nuestros boletines digitales. Si desea dejar de recibirlo, puede Modificar o Anular su suscripción. Para cualquier consulta, no dude en Contactar con nosotros.

Este correo es informativo, favor no responder a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitada para recibir mensajes. Si requiere mayor información sobre el contenido de este mensaje, contactar en: eccom@eqa.es
EQA ECCOM Galego